Dess Ploetertje

Dorpsveiling
Benningbroek Sijbekarspel


Zaterdag 27 oktober 2018

Facebook

Agenda

 • Nu
  - Bedenken wat u gaat inbrengen
 • Donderdag 14 September 2018
  - Uiterlijke datum aanmelding verenigingen om in aanmerking te komen voor max. € 500,00
 • Tussen 17 en 30 september 2018
  - Ophalen invulstrookje
 • Week van 17 oktober 2018
  - Bezorging veilingboek
 • Zaterdag 20 oktober 2018
  - Ophalen goederen (1ste ronde)
 • Zaterdag 27 oktober 2018
  - Ophalen (vers-)goederen (2de ronde) => ‘s morgens
 • Zaterdag 27 oktober 2018
  - Om 19.30 uur ontvangst en 20.00 uur start dorpsveiling met een loterij voor alle kopers tussen 20.00 en 21.00 uur

SpelregelsNatuurlijk gaan wij en u er van uit dat de veiling net zo plezierig en soepel zal verlopen als de voorgaande keren. Toch zijn er voor de duidelijkheid een aantal spelregels.

 

–        De dorpsveiling voor sportvereniging DESS, zwembad ’t Ploetertje en nog twee te verloten verenigingen wordt gehouden op zaterdag 27 oktober 2018 vanaf 20.00 uur in dorpshuis “De Vang”.

–        De hoogste bieder is koper (zonder opgeld). In geval van twijfel beslist de notaris.

–        Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich op de avond bevinden.

–        Iedereen kan tussen 19.30 en 20.00 uur de aangeboden waren zelf komen bekijken.

–        De veiling gaat in volgorde van de catalogus, maar het veilingcomité heeft het recht daarvan af te wijken.

–        De veilingmeester zet alle artikelen in en geeft vooraf aan met welk bedrag er steeds verhoogd wordt. Deze verhogingen kunnen wisselen per artikel en bij een behaald prijsniveau weer worden aangepast.

–        Tijdens de veiling ontvangt iedere koper tussen 20.00 uur en 21.00 uur een lot. Om 21.00 uur trekt de notaris het winnende lot. Aan dit lot is een prijs verbonden, die vooraf door het veilingcomité kenbaar is gemaakt. Deze prijs is niet wisselbaar.

–        Mochten er uiteindelijk goederen worden toegevoegd of juist zijn vervallen, dan veranderen wij als veilingcomité op de avond alsnog het aangeboden nummer of kavel.

–        Nadat u een artikel heeft gekocht, komt er iemand naar u toe om uw naam en adres te noteren, i.v.m. de facturering achteraf.

–        Binnen 14 dagen na de veiling worden de facturen verzonden. Wij verzoeken u deze voor 1 januari 2019 te voldoen.

–        Op de avond zelf worden geen contante betalingen voor de kavels aangenomen.

–        Na afloop van de dorpsveiling kunnen de meeste goederen direct mee naar huis worden genomen. Neem even met iemand van het veilingcomité contact op en wij pakken het voor u. Voor wie het niet direct kan meenemen, zijn wij de volgende dag tussen 11.00 en uiterlijk 12.00 uur in dorpshuis De Vang aanwezig, waar u alsnog uw goederen kunt afhalen. Daarna staan de goederen bij Arjen Slagter,

Dr. De Vriesstraat 24 A

–        Voor de goederen en diensten, die niet direct leverbaar zijn, ontvangt u een bon. De afhandeling dient u verder te regelen met de aanbieder.

–        Goederen en/of diensten die niet binnen een periode van 2 jaar, na de dorpsveiling van 27 oktober 2018, worden afgenomen, komen daarmee automatisch te vervallen. Wanneer koper en aanbieder anders afspreken kan hiervan worden afgeweken.

Tip: Neem als koper contact op met de aanbieder over de afhandeling.

–        In geval van onduidelijkheid kunt u altijd overleggen met het veilingcomité.

–        Het veilingcomité is niet aansprakelijk voor de tijdens de veiling ingebrachte goederen en diensten.

–        Het veilingcomité zal tijdens de dorpsveiling er alles aan doen om de aanwezigen een gezellige avond te bieden. Anderzijds gaan wij er van uit dat u al het mogelijke zal doen om de avond zo prettig mogelijk te laten verlopen.

 

Dank aan alle particulieren en bedrijven

voor de giften in contanten die zij hebben geschonken!

 

Wij wensen iedereen een hele gezellige avond toe !